изнемогвам

гл. - изнемощявам, изтощавам се, изморявам се, отслабвам, отпадам, губя сили, оставам без сили, капвам, капвам от умора, изнурявам се, падам от умора, каталясвам, преуморявам се, отмалявам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • изнемощявам — гл. изнемогвам, изтощавам се, изморявам се, отслабвам, отпадам, губя сили, оставам без сили, капвам, капвам от умора, изнурявам се, падам от умора, каталясвам, преуморявам се, отмалявам …   Български синонимен речник

  • капвам от умора — словосъч. уморен съм, преуморен съм, изнурен съм, грохнал съм, грохвам, отпадам, преуморявам се, уморявам се, изнемогвам, губя сили, падам от умора, изтощавам се, каталясвам …   Български синонимен речник

  • каталясвам — гл. отпадам, изнемощявам, изморявам се, изнемогвам, губя сили, изтощавам се, отслабвам, падам от умора, отмалявам, капвам …   Български синонимен речник

  • омърлушвам се — гл. сгушвам се, свивам се, спотайвам се, отпадам, отпущам се, унасям се, изнемогвам, оклюмвам, посървам, падам духом …   Български синонимен речник

  • отмалявам — гл. отслабвам, отпадам, губя сили, изнемощявам, изнемогвам, изтощавам се, каталясвам, падам от умора, изнурявам се, загубвам сили, слабея, премалява ми, прилошава ми гл. линея, чезна, вехна …   Български синонимен речник

  • отпадам — гл. изнемогвам, изнемощявам, изтощавам се, изморявам се, отслабвам, губя сили, изнурявам се, слабея, отмалявам, смалявам, каталясвам, падам от умора, унивам, клюмвам, оклюмвам, омърлушвам се, клеквам, омаломощавам се гл. пропадам, скапвам,… …   Български синонимен речник

  • охкам — гл. вайкам се, тюхкам се, разохквам се, викам, кряскам, пискам, развиквам се, окайвам се гл. пъшкам, мъча се, изнемогвам гл. стена, издавам стон …   Български синонимен речник

  • пухкам — гл. пъшкам, пъхтя, задъхвам се, задушавам се гл. изпъшквам, изохквам, въздишам, охкам, стена, вайкам се, ридая, плача, оплаквам се, окайвам се, тюхкам се гл. изнемогвам, страдам, мъча се …   Български синонимен речник

  • пъшкам — гл. пъхтя, пухкам, задъхвам се, задушавам се гл. изпъшквам, изохквам, въздишам, охкам, стена, вайкам се, ридая, плача, оплаквам се, окайвам се, тюхкам се гл. изнемогвам, страдам, мъча се гл. издавам стон …   Български синонимен речник

  • унивам — гл. отпадам, отпущам се, омърлушвам се, изнемогвам, изморявам се, отмалявам, загубвам сили, изпадам в безсилие, убит съм духом, падам духом, капвам, оклюмвам се, клюмвам нос, посървам, изпадам в униние гл. отчайвам се, губя надежда гл.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.